BarriStop per facilitar els desplaçaments en cotxe de veïns i veïnes de Les Planes

20/01/2017 - 12:31

El projecte BarriStop és una iniciativa veïnal que pretén millorar la mobilitat dels veïns i veïnes de les Planes que fan habitualment els desplaçaments a peu, a l’hora que rendibilitzar l´ús dels vehicles privats del barri.

Gràcies a BarriStop es fa possible l’ús compartit dels cotxes ja que estableix una normativa a seguir, tant per part dels vianants com dels conductors dels vehicles, que regula el pacte entre d’ambdues parts i facilita l’acord i la satisfacció mútua.

El projecte preveu el registre previ, tant dels veïns i veïnes que desitgin participar en el projecte BarriStop, com dels corresponents vehicles. Així, es tracta d’aconseguir l’aprofitament del desplaçament d’un cotxe, registrat prèviament, per portar un veí o veïna, també registrat al projecte, des del lloc de trobada fins a una determinada destinació que es consensuï.

La normativa bàsica establerta és garantia del bon funcionament del projecte i serveix de marc regulador del pacte entre totes dues parts.

Aquesta normativa inclou els següents punts:

  • Només poden participar majors d’edat o menors acompanyats (en aquest cas el cotxe hauria de tenir les subjeccions de seguretat reglamentaries). En el cas de menors entre 16 i 18 podran fer-ne ús, amb autorització paterna o materna.
  • Els participants al projecte han de ser veïns i veïnes del barri o han de tenir alguna relació de pertinença al barri per motius professionals o de qualsevol altre tipus.
  • Cada part, el vehicle i el vianant, disposa d’un distintiu numerat (comprovant de què la persona està registrada al projecte BarriStop), per tal de fomentar la confiança.
  • Els participants es fan responsables de les pròpies decisions en el transcurs de la posada en marxa del projecte.

Es crearà una base de dades amb les dades personals dels participants, i de matrícula de cotxe i telèfon i e-mail per contacte. L’esmentada base de dades es podrà consulta al Centre Cívic l’Elèctric i al Casal de barri Can Rectoret.

Aquesta normativa té les aplicacions corresponents tant per al vianant com per al que fa referència al vianant.

Normativa per al vianant

Rep un braçalet numerat al moment de donar-se d’alta als punts destinats a aquest efecte (CC l’Elèctric i Casal de Barri del Rectoret). Es posarà el mocador quan vulgui o necessiti que el recullin.

El fet de posar-se el mocador indica a qualsevol automobilista del programa que es creui que demana ser portat en aquella direcció.

Normativa per a l’automobilista

El cotxe ha de tenir tota la documentació administrativa necessària per poder circular, vigent i  evidentment disposar de la corresponent assegurança del cotxe.

Rep un distintiu al moment de donar-se d’alta en qualsevol dels mateixos centres.

El fet de portar el distintiu no significa l’obligació de parar sempre. L’automobilista mostrarà el distintiu quan vulgui o pugui recollir a un vianant.

El destí es consensuarà de mutu acord, dins el territori de Les Planes Barcelona.

Davant de qualsevol incidència cal posar-se en contacte amb el Centre Cívic on heu fet la inscripció.

Hi haurà una Comissió de Seguiment del Projecte per anar avaluant el funcionament del mateix i anar resolent les incidències que es puguin produir. La Comissió estarà formada per un representant de cadascuna de les quatre associacions de veïns (Rectoret, El Sanatori, Mas Guimbau – Can Castellví i Mas Sauró)  i de dos professionals, ja que el projecte neix en el marc d’una taula de treball comunitari  on entitats del barri i diversos serveis (socials, salut, cultura, etc.) fa temps que hi treballen i proposen accions col·laboratives  per tal de transformar i millorar el barri de Les Planes de Barcelona.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

L’any vinent Barcelona serà la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, que desenvoluparà més de noranta projectes i polítiques actives per promoure hàbits saludables entre la ciutadania i per potenciar un canvi en el model de producció d’aliments. També hi haurà un ampli programa d’esdeveniments que es tancarà, a la tardor, amb la celebració del setè Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà.

Article
Una iniciativa pionera que fomenta la protecció de les abelles al Parc Natural de Collserola

Ubicat al Parc Natural de la Serra de Collserola, el cementiri ha posat en marxa un projecte pedagògic únic al país per conscienciar sobre el paper clau d’aquests insectes en l’ecosistema i sobre la biodiversitat.

Les abelles són espècies pol·linitzadores molt importants per als ecosistemes, que en entorns urbans es troben fortament amenaçades per l’acció humana i la contaminació atmosfèrica

Notícia

La UITP, que ha fet pública avui la candidatura guanyadora, ha tingut en compte la competitivitat de Barcelona així com el fet que disposi d’un sistema de transport públic i polítiques de desenvolupament urbà referents a nivell mundial

Butlletí