Transparència aplicada a la gestió energètica a Mollet del Vallès

29/11/2016 - 16:23

En el marc de la política de transparència, l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha inclòs un apartat sobre la gestió energètica al portal de transparència municipal.

L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'adhereix a l'anomenat Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses l'1 de novembre de 2008, amb el compromís de reduir fins a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en més d'un 20% i augmentar l'eficiència energètica un altre 20%, al seu territori municipal i dins dels seus àmbits competencials. Aquest compromís es desenvolupa mitjançant dos instruments: un inventari d'emissions per conèixer la situació de partida, prenent com a referència el primer any amb dades completes (2005), i un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació dels serveis municipals. L’any 2015 la ciutat de Mollet del Vallès va ser guardonada amb el premi European Green Leaf, de la Comissió Europea, el qual reconeix el compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible de ciutats mitjanes europees d’entre 20.000 i 100.000 habitants.   

La informació del portal de transparència sobre gestió energètica inclou:

- Resum sobre els antecedents en política energètica i de canvi climàtic.

- Consum energètics municipals anuals i mapes del consum energètic i la despesa energètica municipal.

- Dades i mapa d'indicadors energètics municipals.

- Generació d'energia solar.

- Dades de consum i gestió de l'enllumenat públic.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalMollet del Vallès

Relacionats

Article

S’inicien les obres d’instal·lació de les primeres plaques solars del projecte Mollet Solar a l’Escola Can Besora. 

 

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Article

És la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum pública més gran de Catalunya i s'ha inaugurat en el marc de la segona edició de l’e-Mobility Experience.

Butlletí