Guia didàctica: Valors socials i ambientals dels parcs

10/10/2016 - 11:54

L'AMB elabora una guia didàctica amb 20 valors dels parcs metropolitans: la depuració de l'aire, la mobilitat sostenible, el foment de la biodiversitat, els espais pel lleure, els llocs d'activitats de descoberta o educació per a la sostenibilitat...

 

Són alguns dels 20 beneficis que es poden obtenir dels parcs metropolitans, espais verds urbans que destaquen tant pels seus grans valors naturals, ambientals i paisatgístics, com per la seva funció social.

Per conèixer aquests valors/beneficis, l'AMB ha editat la "Guia dels valors socials i ambientals dels parcs metropolitans" una publicació que té l'objectiu de facilitar a la ciutadania, en general, i als educadors, mestres i professors, en particular, recursos per conèixer –explicar– d'una manera amena què ens aporten els espais verds urbans. Per a l'àmbit educatiu, la guia té també molta importància en relació amb els continguts curriculars, ja que aquests continguts, enlloc d'explicar-los a l'aula, es poden explicar en els parcs mateixos gràcies a aquesta guia. Fent així dels parcs metropolitans importants espais d'aprenentatge.

Els parcs ofereixen un conjunt de beneficis ambientals i socials que milloren la qualitat de vida i la salut de les persones. En l'àmbit urbà, la presència d'espais verds ajuda al control de diverses variables ambientals, com l'aigua, l'energia o la qualitat de l'aire, i genera un conjunt de serveis que milloren la qualitat de vida i la salut dels ciutadans. Aquesta guia explica els 20 valors/beneficis que podem obtenir dels nostres parcs.

Elaborada des de la Direcció de Serveis Ambientals i la Direcció d'Espai Públic de l'AMB, la Guia està emmarcada dins dels treballs del Pla de sostenibilitat de l'AMB (PSAMB), concretament a l'eix 1: Territori, ecologia i biodiversitat. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Hàbitat és una guia d’activitats per a l’educació ambiental que pretén abordar la tasca educativa partint de l’experiència vivencial. S’utilitza l’activitat, el joc, la simulació i la implicació, fins i tot física, en la modelització dels processos com a suport del diàleg amb la realitat.

Article

Aquesta guia és un instrument de treball per als equips dels centres educatius que volen impulsar l’educació per la sostenibilitat. Està escrita per les persones que treballen al programa Escoles + Sostenibles de Barcelona pensant en els centres de la xarxa, i especialment en aquells que hi participen per primera vegada. La tasca del programa Escoles + Sostenibles és oferir acompanyament i suport als centres educatius que tenen la voluntat de fer canvis —més enllà d’accions puntuals o setmanes temàtiques— amb l’horitzó d’adoptar un enfocament integral de centre cap a la sostenibilitat.

Article
TV3 estrena una nova sèrie per promoure la lluita pel medi ambient

'La SuperCol' està protagonitzada per una jove compromesa amb el medi ambient i la seva família.

Butlletí