Enquesta sobre l'origen de l’estella forestal a la província de Barcelona

Font: Diputació de Barcelona
17/03/2016 - 17:00

Els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona han estudiat l'origen de l'estella forestal de la província a través d'una enquesta feta a un centenar de instal·lacions municipals amb biomassa, i determinen que és d'origen local i que segueix de forma natural els eixos viaris de la província.
 

Durant els mesos de gener i febrer de 2016, l'Oficina de Canvi climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha realitzat una enquesta telefònica a totes les instal·lacions municipals de la província de Barcelona que fan servir estella forestal com a combustible per a instal·lacions tèrmiques de biomassa.

El resultat de l'enquesta és molt interessant ja que confirma que l'ús de la biomassa:

 • És un recurs local. L'estella forestal es transporta entre uns 20 a 50 km del lloc de producció.
   
 • Aporta uns ingressos locals al propietari de la finca, al rematant i al transportista i subministrador.
   
 • Crea ocupació local. Les energies renovables creen 15 vegades més d'ocupació que les fòssils. Aquesta estella està subministrada per una xarxa de petites industries locals.
   
 • Ambientalment és neutre. Les emissions de GEH es consideren nul·les.
   
 • Ajuda a la prevenció d'incendis en potenciar una gestió forestal dels municipis.

      Figura 1 : Cada comarca té assignat un color (imatge esquerra). En la imatge de la dreta
                        s'indica quins municipis alimenta cada comarca.


Les dades recollides mostren que les calderes de biomassa que funcionen amb estella forestal s'alimenten d'empreses properes. D'aquesta manera, instal·lacions d'Osona es poden alimentar d'empreses forestals situades a la falda del Montseny vessant gironina o bé Ripollès, com també, instal·lacions de l'Anoia es poden alimentar amb estella de la zona del Solsonès. Un nombre important d'instal·lacions s'alimenten de Montnegre Corredor.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Article

El Centre Logístic de Biomassa ja ha subministrat més de 6.100 tones d’estella provinent de fusta de boscos de la comarca. Això equival al subministrament d’aproximadament 24 Giga Wats d’energia tèrmica a equipaments de la comarca, en substitució de combustible fòssil i estalviant l’emissió de més de 5000 tones de CO2 a l’atmosfera.

Article

El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei proposa la incorporació de la gestió energètica eficient en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen l’oportunitat d’aplicar mesures per reduir el consum i el cost energètic, l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.

Article

L’Ajuntament de Reus ha rebut, fins el moment, 36 sol·licituds de bonificació del 50% de descompte de l'IBI per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Això suposa una potència total sol·licitada de 750 kW d’origen solar, tenint en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW.

Butlletí