Manlleu regula els usos de l'aigua en sequera

Font: Ajuntament de Manlleu

18/03/2024 - 10:26

L'Ajuntament de Manlleu ha aprovat l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.​

Punts clau de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.


 

El passat ple del mes de febrer va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança  s’aplicarà durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua d’acord amb la normativa vigent.

Aquesta ordenança té per objectius principals la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

Una de les mesures que regula l’Ordenança és la limitació de l’ús de l’aigua per a l’ompliment i reompliment de piscines. En l’estat d’excepcionalitat de sequera que es troba actualment el nostre municipi les mesures a nivell dels particulars són les següents:

Una de les mesures que regula l’ordenança és la limitació de l’ús de l’aigua per a l’ompliment i reompliment de piscines.

- No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

- No es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de  recirculació d’aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

- Piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

- Es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus 3B, definides a l'article 2.3.b del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Durant aquest mes de març s’ha denunciat a 2 veïns de Manlleu per l’ompliment de piscines particulars amb sancions de 751 euros.

A part de les mesures dirigides a l’ompliment de les piscines, l’ordenança també preveu altres limitacions particulars de l’ús de l’aigua que l’Ajuntament pot adoptar. D’entre aquestes mesures trobem la limitació en el reg, en la neteja de vehicles, en les granges, en les fonts ornamentals, etc, la reducció del consum d’aigua domèstic i no domèstic, reduir la pressió de la xarxa d’abastament, o requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua entre d’altres mesures. En el cas d’entrar en un estat d’emergència, també es preveuen mesures més restrictives.

Qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aplicació d’aquesta ordenança serà considerada una infracció, la qual podrà ser graduada en lleu, greu o molt greu. Les infraccions seran sancionades amb imports que aniran des dels 750 euros les més lleus, des de 751 euros a 1.500 euros les greus i fins a 3.000 euros les més greus.

Les sancions que s’han posat fins el dia d'avui s’emmarquen en l’ordenança de civisme i convivència ciutadana.

Des de l’Ajuntament es demana, en aquests moments d’escassetat de recursos hídrics, l’esforç i la col·laboració de la ciutadania per promoure conductes associades a l’estalvi d’aigua, així com  el respecte per fer front col·lectivament a la situació de sequera que estem vivint.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

Les Masies de Voltregà acull l’exposició itinerant “Operació Aigua” per conscienciar sobre l’escassetat hídrica

Reportatge
XII Jornada Ambiental Torres

La XII Jornada Ambiental Torres celebra la seva dotzena edició a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona amb ponents de rellevància internacionals com la directora del Departament de Recursos Hídrics de Califòrnia, Karla A. Nemeth, i l’activista Luisa Neubauer.

Notícia

Enginyeria Sense Fronteres ha organitzat una jornada tècnica per a l’impuls de l’aprofitament d’aigua gris i pluvial a Catalunya. Aquesta mesura és la més reclamada per la ciutadania catalana per a fer front a la sequera, tot i la seva lenta implementació. 

Butlletí