Unió Europea

Article
Les emissions de gasos d'efecte hivernacle procedents de la Unió Europea (UE) es va reduir en un 2,5% l’any 2011

Tot i el consum de carbó més alt i un creixement del producte interior brut (PIB), la UE disminueix les seves emissions el 2011; segons les últimes dades de l'Agència Europea de Medi Ambient (AEMA).

Les emissions van caure encara més en els 15 Estats membres (UE-15) amb un compromís comú en el marc del Protocol de Kyoto: una disminució del 3,5% entre 2010 i 2011. Sobre la base d'aquestes estimacions la UE-15 es troba un 14,1% per sota del nivell de l'any de referència del Protocol de Kyoto (1999).

Les principals raons de la disminució de les emissions van ser un hivern més suau en la major part de la UE, el que va donar lloc a una demanda inferior de calefacció de les llars, i a una reducció en el consum de gas natural. El consum d'energia renovable també va seguir augmentant el 2011, aspecte que ha contribuit a la disminució observada de les emissions.

Notícia
Noves directives, projectes de llei i modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació cerquen l'objectiu d'incrementar l'eficiència un 20% el 2020
Notícia
La Unió Europea promou la compra i contractació de solucions eco-innovadores a través de xarxes de compradors públics i privats

Per accedir a aquestes subvencions, les organitzacions han de presentar la candidatura abans del 20 octubre de 2012

Article
El projecte europeu AIDA té com a objectiu general accelerar l'entrada en el mercat dels edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB en anglès)
El Projecte AIDA dóna suport als professionals del sector de la construcció i l'administració local d'arreu d'Europa en el disseny d'edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB). AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col lectius, incloent visites tècniques als edificis innovadors, mostra de bones pràctiques a partir de casos reals, i suport en la implantació del concepte NZEB als edificis públics.
Opinió
En lloc de queixes resignades, necessitem projectes de futur il·lusionadors, honestos i possibles
Notícia
Impuls del projecte SEAP-PLUS que consisteix en la creació d’una xarxa per a la promoció del Pacte d’alcaldes i alcaldesses en 11 països
Els dies 11 i 12 d'abril es va celebrar a Atenes la reunió de llançament del projecte SEAP-PLUS, cofinançat amb pel programa comunitari Energia Intel·ligent Europea. L'organització de la trobada fou responsabilitat dels dos socis grecs, la Cambra Tècnica de Grècia i l'entitat EPTA SA.
Article
El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), conjuntament amb una dotzena de companyies de transport de tren, metro, bus i viatges compartits a través d’Europa ha impulsat la campanya “Viatgem junts”, amb l’objectiu de canviar el comportament dels viatgers. Com? Convidant a aquests a compartir virtualment els seus viatges amb amics, sumant-se així a la “nau” sostenible.
Notícia
Alumnes i professors de 13 escoles de les comarques de Barcelona han participat aquest 15 de març en l'acte de cloenda del projecte europeu Euronet 50/50, un projecte on hi han participat 9 països diferents i que té l'objectiu d'estalviar energia als centres educatius a través del canvi d'hàbits en el consum de l'energia.
Notícia

La IX jornada de Prevenció dels Residus Municipal, organitzada per l'Agència de Residus de Catalunya a Barcelona, ha posat en relleu els grans costos econòmics i ambientals del malbaratament alimentari. Al mateix temps, s'han definit els mètodes de prevenció com un instrument clau per mitigar aquest problema, sense oblidar altres polítiques i estratègies complementàries. També s'ha posat de manifest la paradoxa que representa la coexistència del malbaratament i la fam.