Tarragona

Notícia
Gràcies a aquest projecte s'evitarà l'emissió en l'atmosfera d'unes 13.400 tones anuals de diòxid de carboni
Notícia
L'objectiu és augmentar els coneixements científics, tot assegurant la conservació dels hàbitats i evitant la seva explotació no sostenible