Residus

Notícia

La IX jornada de Prevenció dels Residus Municipal, organitzada per l'Agència de Residus de Catalunya a Barcelona, ha posat en relleu els grans costos econòmics i ambientals del malbaratament alimentari. Al mateix temps, s'han definit els mètodes de prevenció com un instrument clau per mitigar aquest problema, sense oblidar altres polítiques i estratègies complementàries. També s'ha posat de manifest la paradoxa que representa la coexistència del malbaratament i la fam.

Notícia
L'Ajuntament de Barcelona treballa en el seu Pla de prevenció de residus, amb l'objectiu de reduir la generació de brossa dels 1,54 quilos per habitant i dia als 1,38. L'inici del pla coincideix amb la III Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que programa activitats al voltant de la reducció de la generació de brossa i el reaprofitament.
Entrevista
Josep Maria Tost va néixer a Riudecanyes  (Baix Camp) el 1971, municipi del qual és alcalde des del 1995. Diplomat en Ciències Empresarials, Tost ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat a nivell comarcal i provincial i ha treballat en temes ambientals i més específicament en residus. En aquest àmbit ha estat cofundador i president de l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Selectiva Porta a Porta. En aquesta conversa amb Sostenible, valora la importància de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, repassa els aspectes que cal millorar pel que fa a la gestió i la implicació ciutadana, i analitza la incidència de la crisi.
Notícia
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert un concurs per adjudicar a diferents empreses el servei de gestió de residus especials domèstics procedents de les deixalleries, és a dir, restes de pintures, dissolvents, vernissos, olis lubricants, aerosols i cosmètics, entre altres, que els ciutadans porten a les deixalleries municipals. Els ens locals podran establir-hi contractacions per dur a terme la gestió d'aquests residus, tot assumint-ne els costos que, posteriorment, els seran compensats a través del retorn del cànon de residus municipals.