reducció residus

Notícia

El material es lliurarà gratuïtament a les famílies empadronades que mostrin tres tiquets de compra al petit comerç alimentari.