Planificació urbana

Entrevista
Manuel Gausa és Doctor Arquitecte Superior per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Té un ampli currículum relacionat amb l'arquitectura, l' urbanisme i la sostenibilitat i s'ha distingit per les seves aportacions al pensament en  aquests tres àmbits.  És autor d'un gran nombre d' articles i publicacions, entre les quals, Housing, new alternative, new systems; Singular housing: the private domain; Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada; BCN. Barcelona, guía de arquitectura moderna; HiperCatalunya: territoris de Recerca i Otras Naturalezas Urbanas: Arquitectura es ahora geografía. L´any 2000 va ser distingit amb la Médaille de l´Architecture de France. És membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) des de 2004 i actualment n'és el vicepresident.
Opinió
Un nou debat sobre la Diagonal hauria d’incorporar la visió metropolitana
Reportatge
La reforma vol millorar les condicions ambientals, potenciar el transport públic i recuperar el valor històric, social i cultural de l’avinguda