Pacte d'Alcaldes

Notícia
Aquest pla respon a la necessitat de potenciar i articular una acció global per mitigar el canvi climàtic des del món local
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a redaccio@sostenible.es
Notícia
L'ajuntament ja ha obert el procediment participatiu per elaborar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES)
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a redaccio@sostenible.es
Notícia
L'ajuntament també treballa en l'elaboració d’un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES)
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
Aquesta acció s'emmarca en el Pacte d'Alcaldes/esses signat per la ciutat
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
Aquesta mesura pot comportar una reducció teòrica de fins el 80% del consum energètic
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
Entre d'altres mesures, es fomentarà l'ús d'energies renovables i es substituiran els vehicles municipals per d'altres de més ecològics
Notícia
El pla inclou 235 actuacions, de les quals 126 corresponen a 25 edificis públics
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
El pla inclourà una diagnosi energètica i un conjunt d'accions per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle
Notícia
La diagnosi prèvia ha determinat que s’han de realitzar 74 accions per tal de millorar les deficiències energètiques detectades
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
Aquesta acció s'emmarca en el Pacte d'Alcaldes/esses signat per la ciutat
El vostre municipi és també notícia? Envieu les vostres notícies a: redaccio@sostenible.es
Notícia
Aquest projecte pretén impulsar en el món local els objectius de la CE en matèria d'estalvi energètic i foment de les energies renovables