matèria orgànica

Notícia

S'han repartit kits d'orgànica a les llars perquè els habitants de Santa Susanna puguin separar aquests residus i contribuir al reciclatge.

Notícia

Aquest mes de setembre s’inicia una campanya per fomentar el reciclatge dels residus orgànics a través d’unes visites informatives a totes les llars i del lliurament de material per separar correctament aquests residus a casa.

Notícia

Des de divendres 20 de maig i durant les propers setmanes, un agent ambiental està realitzant visites informatives  als establiments alimentaris que generen matèria orgànica per donar-los informació, facilitar-los els materials necessaris per fer la separació d’aquesta fracció, i resoldre dubtes o inquietuds que puguin sorgi

Article

La fracció orgànica és molt important, ja que suposa la tercera part dels residus que generem a la nostra llar. Aquests residus, com restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, però també closques d’ou, taps de suro, bosses d’infusió, paper de cuina, es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs.