límits planetaris

Opinió
Opinió


"S'han quantificat vuit límits ecològics de seguretat globals: sis d'ells ja han estat superats. De fet, el 28% de la població mundial pateix la transgressió de quatre límits o més."
 

 

Reportatge
Reportatge

Les conseqüències de la nostra activitat humana poden suposar un risc per a nosaltres i per a totes les altres espècies.