Girona

Notícia
La introducció d'aliments ecològics i/o de proximitat esdevé un benefici per a la salut dels alumnes, i per al medi ambient i l'economia de la comarca
Notícia
Es tracta d'un sistema que recull dades de 71 indicadors i que permetrà als municipis mesurar el grau d'acompliment dels processos de les Agendes 21 locals i dels Plans d'Acció Locals per a la Sostenibilitat (PALS)
Notícia
L’Ajuntament de Girona posa en marxa una campanya per promoure el consum d’aigua de l’aixeta
Notícia
Amb la iniciativa guardonada s'ha aconseguit augmentar la biodiversitat a l'entorn de la riera d'Arbúcies i convertir el centre d'interpretació de la Riera, en un recurs pedagògic per descobrir els usos de l'aigua, el bosc de ribera i els cultius ecològics.
Notícia
Ha encarregat una memòria per donar suport als ens locals per a impulsar i desenvolupar el programa que serà desenvolupat per la Diputació de Girona