General

La publicació està dividida en dos capítols. En el primer s¿exposa l'estructura territorial del municipi: ubicació en els sistemes naturals catalans, evolució històrica i urbanística, activitats, parc mòbil i mobilitat, població i ocupació, etc. El segon capítol està dedicat als fluxos materials a Santa Perpètua de Mogoda: el municipi com a ecosistema i la petjada ecològica, l'energia, l¿aigua, els residus, la contaminació atmosfèrica i el soroll.
L'obra està dividida en diversos volums, dels quals ja han estat publicats l'I i el III, dedicats, respectivament, a la metodologia per a l'elaboració d'auditories ambientals municipals i a la diagnosi ambiental com a document bàsic de l'auditoria municipal (els fluxos metàbòlics als municipis).
Edició en català d'aquesta orbra de referència del prestigiós Worldwatch Institute, en aquesta ocasió dedicada a la societat de consum, i que com sempre corre a càrrec del Centre Unesco a Catalunya.
Diversos autors (Worldwatch Institute)
El llibre forma parrt de la col·lecció Panorama 7 Territoris, que té per objectiu posar a l'abast de totes les persones i institucions interessades en el desenvolupament estratègic, una sèrie de documents basats en una aproximació prospectiva als reptes i oportunitats de futur del territori de Catalunya. El llibre d'Andreu Ulied és una aportació suggerent, i en alguns punts provocadora, al futur del país.
Andreu Ulied
Recull de propostes elaborades pels departaments de l'Ajuntament de Barberà del Vallès que tenen com a objectiu comú incidir en el procés de sostenibilitat. Les iniciatives es presenten en dues parts: en la primera, s'exposen les estratègies, els objectius i els camps d'acció propis de cada departament amb relació als propòsits del desenvolupament sostenible. En la segona part, es detallen les línies de treball concretes elaborades conjuntament amb el Departament de Medi Ambient.
L'objectiu d'aquesta obra és, sobretot, esdevenir una eina de gestió de la política energètica municipal i un document de difusió per a la sensibilització ciutadana. Inclou capítols dedicats al context energètic i ambiental i als elements tècnics de l'estratègia energètica del municipi, així com un programa d'actuacions completat amb les mesures comptables d'especial significació en termes de fiscalitat ecològica per al finançament.
Associació de Naturalistes de Girona
L'informe ha estat realitzat per Xavier Campillo i per Xavier Font, amb la col·laboració de Cristina Tarancón. La direcció ha estat a càrrec de Xavier Campillo. La recerca s'ha basat en l'anàlisi de dades sobre el territori i en l'estudi de la bibliografia existent. No s'ha menystingut, però, el coneixement empíric del territori.
Xavier Campillo / Xavier Font
Número 9 de la col·lecció Documents de Recerca, que edita el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Edició a cura de Xavier Delgaco i Jordi Rodó. Textos de Maura Lerga.
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
L'obra recull el procés del projecte Castelldefels cap a la sostenibilitat, dins el marc de l'A21L d'aquest municipi, i conté el Pla d'Acció agrupat en 13 programes. La publicació es divideix en quatre parts que recullen, respectivament, els projectes que tenen relació directa amb el desenvolupament de la ciutat que encara s'ha de construir o estructurar, els que tenen a veure amb el desenvolupament mediambiental de la ciutat, els relacionats amb el desenvolupament cultural i associatiu i, finalment, els que tenen a veure amb l'oferta lúdica i comercial de Castelldefels.
En aquest llibre, Lester R. Brown, president del nou Earth Policy Institute, afirma que l'economia mundial no va a l'hora amb l¿ecosistema del planeta, tal i com posen de manifest l'esgotament de les pesqueries, la reducció dels boscos o l'expansió dels deserts. Això també es pot veure en el canvi que es produeix en el clima de la terra a causa de l'augment de les temperatures. En la nova economia, que l'autor anomena ecoeconomia, l'energia renovable agafarà el lloc dels combustibles fòssils, l'economia del reciclatge agafarà el lloc de l'economia dels productes d'un sol ús, i els aerogeneradors substituiran les mines de carbó. Una reestructuració que necessita l'economia mundial i que, segons Brown, ja ha començat.
Lester R. Brown
Les tendències globals que documenta Signes vitals 2001 'des del ràpid creixement de l'ús de l'energia eòlica fins a la persistència de l'escalfament del planeta' tindran una gran influència en la qualitat de les nostres vides. En aquest desè volum de la sèrie s'exposen indicadors clau relacionats amb l'alimentació i l'agricultura, l'energia, les tendències atmosfèriques i econòmiques, el transport, la sanitat i les tendències militars. També hi ha informació sobre alguns trets especialment importants en molts d¿aquest àmbits.
Worldwatch Institute
Estudi en català, castellà i anglès que repassa lliçons de l'experiència internacional.
Joan Prats i Català