General

Publicació del procés d'A21L a Lloret de Mar. L'obra està encapçalada per un capítol dedicat a analitzar les implicacions ambientals del sector turístic, fonamental per a l'economia d'aquest municipi de la Costa Brava, així com la necessitat d'establir nous models més sostenibles mitjançant l'A21.
Aquest llibre repassa les principals obres i projectes relacionats amb la renovació del front litoral Besòs de Barcelona. Se centra en l'adscripció ambiental de les actuacions. Una bona obra de síntesi amb un interessant i generós tractament gràfic.
Edició, redacció i coordinació del disseny: Institut Cerdà Fundació Privada
Aquest manual conté el model d'avaluaci´de la sostenbililitat dels projectes de fi de carrera que utilitza el jurat del Premi a la Sostenibilitat. Aquest model d'avaluació és el resultat de dos anys de treball i de la col·laboració ente el CETIB, la UPC i ERF.
Jordi Segalàs / CETIB / UPC / ERF
El 31 de desembre de 2006 es van llençar les darreres escombraries a l'abocador del Garraf, tancant així 32 anys de despropòsits. El geòleg i geògraf Pau Pérez de Pedro n'aixeca acta amb aquest llibre ple de documents que ja formen part de la història de l'ecologisme català.
Pau Pérez de Pedro
Aquest Atles Ambiental, a través d'uns textos bàsics de referència i dels dos-cents mapes que l'il·lustren, resultat del treball interdisciplinari de més de quaranta experts, posa el coneixement de l'ambient del territori barceloní a l'abast de la ciutadania, en mostra els problemes i, també, n'apunta algunes possibles solucions. Un CD-ROM interactiu modelitza diversos fenòmens ambientals, permet fer-ne simulacions prospectives i inclou les versions castellana i anglesa dels textos.
Josep Acebillo i Ramon Folch, directors
Un anàlisi complet i molt rigorós de la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg, que va tenir lloc l'estiu de 2002. Inclou els documents de la cimera.
Mónica Pérez de las Heras
Primera part de l'Informe sobre l'evolució de l'estat del medi ambient a Catalunya, integrada per 3 dels 9 àmbits que s'analitzaran en el conjunt de l'estudi. En properes edicions s'anirà completatn el coneixement de les principals aspectes ambientals i la sevaz evolució.
Diversos autors / Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
La primera edició de L'alta muntanya catalana. Flora i vegetació es va publicar el 1976, i des de llavors no s'havia tornat a editar. L'Institut d'Estudis Catalans i el Centre Excursionista de Catalunya el reedita ara en versió revisada i millorada: s'ha modificat lleugerament el text per incloure-hi noves dades o interpretacions i s'ha ampliat el vocabulari de la nomenclatura llatina, al qual també s'han fet correccions i millores.
Josep Vigo i Bonada
El llibre inclou una primera part on s'exposa el procés d'A21L a Viladecavalls, seguida d'una completa explicació del Pla d'acció ambiental d'aquesta vila, així com del Pla de seguiment de l'A21L i els indicadors de sostenibilitat escollits, els quals pertanyen al Sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat elaborat per Xarxa.
Aquesta guia vol que els pagesos (agricultors, ramaders i/o forestalistes) trobin resposta d'una forma pràctica i senzilla a tots els dubtes que la normativa ambiental planteja respecte aquesta activitat professional. La guia es divideix temàticament en vuit capítols: gestió de residus, ús de l'aigua, autorització ambiental de les explotacions ramaderes i emissions contaminants, la gestió dels nitrats, el bosc i el medi, Política Agrària Comuna, restriccions lligades a la protecció del medi i productes fitosanitaris.
Josep Puigpelat (direcció)
Traducció al català de l'Estratègia de la Unió Europea per al Desenvolupament Sostenible, aprovada al Consell Europeu de Göteborg, el 15 i el 16 de juny de 2001.
Consell Europeu de Göteborg
Com tot bon tractat, aquest llibre tracta sovint sobre definicions. "El decreixement és un eslògan polític amb implicacions teòriques, un «mot obús», que intenta rompre les ambigüitats dels addictes al productivisme". S'ha de dir, però, que les múltiples referències permeten constatar que l'autor no és un publicitari, sinó un professor amb capacitat de síntesi.
Serge Latouche