General

El llibre parteix d'una explicació bàsica de l'ambient, el desenvolupament sostenible i l'Agenda 21, i continua amb diversos capítols dedicats a l'auditoria ambiental de Granollers, el territori i el desenvolupament d'aquesta ciutat, el consum de recursos i les seves conseqüències ambientals, la conservació i millora de l'entorn natural, i la millora de la mobilitat, entre d'altres temes. L'obra acaba amb l'exposició del Pla d'acció ambiental.
Dins la col·lecció Documents, aquest informe recull els resultats dels indicadors locals de sostenibilitat durant el 2003.
L'informe aporta el primer conjunt íntegre de dades que indiquen l'estat de cadascun dels anomenats Objectius del Mil·lenni, acordats en l'àmbit internacional l'any 2000.
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
El planeta s'escalfa, la 26a edició de la sèrie de L'Estat del Món del WorldWatch Institute, tracta la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, així com de preparar-nos per adaptar-nos al canvi climàtic.
WorldWatch Institute
Obra molt didàctica, adreçada a tots els públics i en edició bilingüe, on s'exposa què és l'A21, el valor de la natura explicat a partir dels espais naturals del municipi, què implica l'A21 a l'hora de planificar la gestió local, i quins són els models de comportament sostenibilistes que cal emprar.
La col·lecció Contraarguments 'vol mostrar les altres veritats de la realitat que ens envolta, d'una forma planera però rigorosa'. Aquesta col·lecció d'Icaria Editorial està impulsada per l'Observatori del Deute en la globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la UPC. El primer número és sobre 'El deute ecològic'. El llibre ofereix una explicació clara dels components del deute ecològic i dóna les bases per poder entendre aquesta sensible problemàtica.
Col·lectiu de Difusió del Deute Ecològic / Observatori del Deute en la globalització
Catàleg de l'exposició 'Hi-cat' que es va poder veure al MACBA a finals de l'any 2003. Editat per l'IaacMetapolis, aquesta publicació de gran format amplia els continguts de l'exposició, tot aportant prospeccions i propostes.
Diversos autors
Este libro trata de las respuestas económicas y sociales al reto ambiental que tiene ante sí la sociedad del siglo XXI. Resume las estrategias que pueden adoptar los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para cambiar el actual modelo de sociedad para hacer frente con éxito a los riesgos ambientales que amenazan nuestro futuro
Manuel Ludevid
L'obra s'inicia amb una presentació del document, seguida de la Diagnosi ambiental de Terrassa, amb capítols dedicats a l'anàlisi del territori, els sistemes naturals, la mobilitat, l'energia, les aigües, els residus, la contaminació atmosfèrica, el soroll, l'organització i gestió municipal (educació ambiental, teixit social i participació ciutadana), un balanç de matèria i energia del municipi i un annex amb plànols.
Segon volum de la col·lecció Contraarguments, impulsada per l'Observatori del Deute en la Globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global.
Antoni Verger, de l'Observatori del Deute en la Globalització
Materials didàctics sobre el progrés cap a una societat sostenible, basats en els informes del Worldwatch Institute. Conté deu unitats temàtiques i deu activitats per treballar el contingut. Per al currículum de secundària. Conté un extens recull d'informació i propostes per a facilitar la tasca del professorat.
Centre Unesco de Catalunya
A l'inici del dinàmic segle actual, tot allò que relaciona la sostenibilitat amb la mobilitat evoluciona d'una manera tan ràpida que sovint es fa difícil plasmar en un text imprès les innovacions que es produeixen de manera contínua. En aquesta obra s'ha aconseguit plenament, i a més des de la perspectiva inusual d'aplegar el rigor tècnic amb una visió profundament social i humana del fenomen.
Serveis de Medi Ambient