General

Segon volum de la col·lecció Contraarguments, impulsada per l'Observatori del Deute en la Globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global.
Antoni Verger, de l'Observatori del Deute en la Globalització
Materials didàctics sobre el progrés cap a una societat sostenible, basats en els informes del Worldwatch Institute. Conté deu unitats temàtiques i deu activitats per treballar el contingut. Per al currículum de secundària. Conté un extens recull d'informació i propostes per a facilitar la tasca del professorat.
Centre Unesco de Catalunya
A l'inici del dinàmic segle actual, tot allò que relaciona la sostenibilitat amb la mobilitat evoluciona d'una manera tan ràpida que sovint es fa difícil plasmar en un text imprès les innovacions que es produeixen de manera contínua. En aquesta obra s'ha aconseguit plenament, i a més des de la perspectiva inusual d'aplegar el rigor tècnic amb una visió profundament social i humana del fenomen.
Serveis de Medi Ambient
L'obra s'inicia amb una presentació del document, seguida de la Diagnosi ambiental de Terrassa, amb capítols dedicats a l'anàlisi del territori, els sistemes naturals, la mobilitat, l'energia, les aigües, els residus, la contaminació atmosfèrica, el soroll, l'organització i gestió municipal (educació ambiental, teixit social i participació ciutadana), un balanç de matèria i energia del municipi i un annex amb plànols.
Monogràfic dedicat a la contaminació acústica. Editat per la Diputació de Barcelona. S'aproxima al tema des d'una perspectiva multidisciplinar, ja que es tracta el marc jurídic, el context municipal, econòmic i veïnal... i, naturalment, també la perspectiva política.
Signes vitals 2003 documenta les tendències que confguren el futur del planeta en anàlisis breus, taules i gràfiques detallades.
Diversos autors / Worldwatch Institute
Aquest manual tracta, eminentment, de participació ciutadana relacionada amb el territori. El seu objectiu és donar a conèixer i explicar el funcionament de les eines reglades per participar en l'ordenació, la planificació i la gestió del territori; per utilitzar aquestes eines més i millor en un futur i, en definitiva, per fer més efectiva la participació i augmentar la qualitat democràtica de les nostres societats.
Xavier Sabaté, Jordi Romero-Lengua, Pol Huguet i Xavier Basora
L'obra presenta el sistema d'indicadors de sostenibilitat elaborat per Xarxa, així com el resultat d'aplicar-lo als 11 municipis on es va assajar per primer cop. El nucli del document està constituït per fitxes on es recull una gran quantitat d'informació per a la interpretació i l'aplicació de cada indicador. Cada fitxa incorpora una breu descripció de l'indicador, es ressalta la fórmula de càlcul i les fonts on anar a buscar la informació, així com la tendència que es considera que ha de tenir cada indicador per valorar que s'està avançant cap a un model municipal més sostenible.
Síntesi de la realitat metropolitana que, tot i no aportar cap gran revelació, és una bona síntesi de les tesis del prestigiós ecòleg del paisatge.
Richard T. T. Forman
Inclòs dins la col·lecció Territorio y Gobierno, del qual és el tercer volum, aquest llibure reflexiona sobre un concepte emergent, la realitat territorial, del qual es demostra la complexitat sistèmica. Aportacions de Ramon Folch, Joan Marull, Ruben Pesci, Ferran Rodà, Pere Torres, Andreu Ulied, Jaume Terrades i Martí Domènech, entre d'altres.
Ramon Folch (coordinador)
Document de debat que té com a objectiu servir de base per a la nova etapa de participació ciutadana sobre l'A21L de Barcelona. El document és el resultat d'un treball de recopilació, anàlisi i síntesi d'un conjunt d'estudis i informes diagnòstics previs. La majoria dels materials han estat elaborats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La publicació s'estructura en tres parts: 'El camí recorregut: des de Rio i Aalborg al segle XXI', 'Diagnosi socioambiental: l'estat de Barcelona' i 'El camí per recórrer: la concertació civil'.
El llibre comença amb alguns elements de reflexió sobre la sostenibilitat municipal i el desenvolupament de l'Agenda 21 Local, i continua amb un complet recull de les mesures que cal adoptar en el camí cap a una gestió municipal sostenible, el qual inclou mesures relacionades amb el territori, l'urbanisme, la mobilitat, la biodiversitat, l'energia, el cicle de l'aigua, el medi atmosfèric i els residus. També hi ha un capítol dedicat a les mesures relacionades amb les estratègies, la normativa i la implicació social.