General

El llibre és un document de treball que recull les directrius ambientals per a l¿elaboració del Pla d¿Acció Local de Lleida. Està dividit en tres capítols dedicats, respectivament, a l¿A21L de Lleida, el Fòrum Ambiental i la formalització de la proposta de Pla d¿Acció Local.
Per preparar la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible que tindrà lloc el setembre del 2002 a Johannesburg (Sud-àfrica), L'estat del món 2002 fa una valoració de què s'ha aconseguit des de la Cimera de la terra de Rio del 1992. Quant ha avançat el món cap als objectius que es van definir fa 10 anys?. L'edició 2002 de L'estat del món esdevé una guia que permet conèixer els problemes a que s¿enfrontaran els delegats que es reuniran a Johannesburg quan intentin respondre aquesta pregunta, des de les fortes desigualtats actuals en riquesa i renda fins amenaces ecològiques com ara el canvi climàtic, l'increment del turisme a zones fràgils o la proliferació de productes químics tòxics.
Worldwatch Institute
L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha editat la seva Agenda 21 Local, amb un Pla d'Acció que inclou 197 accions ambientals. El Llibre dedica un capítol a cadascuna de les 10 línies estratègiques de l'A21L: aire, ordenació del territori i desenvolupament urbanístic, habitatge i espai públic, aigua, residus, energia, diversitat biològica, educació ambiental i acció cívica, participació ciutadana i consolidació del Consell Municipal de Medi Ambient i cooperació amb altres ciutadans.
Aquest volum, editat dins la Iniciativa Comunitaria Interreg III B, repassa les actes del III Simposi internacional sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes, que va tenir lloc a Barcelona el març de 2003.
Actes del simposi
Partint d'una anàlisi de les contradiccions generades pel desenvolupament turístic, l'obra recull les 10 línies d'acció estratègiques i les 40 iniciatives del Pla d'Acció d'aquest municipi costaner mallorquí que, l'any 1997, va ser mereixedor del premi European Sustainable per haver sabut combinar turisme i ecologia, un dels principals reptes de les illes Balears.
La posada en pràctica de l'Agenda 21 Local a Espanya ha comportat nombrosos reptes com a conseqüència de la necessitat de transformar els enfocaments que tradicionalment han caracteritzat els processos de formulació i aplicació de les polítiques ambientals. Aquest llibre ofereix una anàlisi exhaustiva practicada per diferents especialistes en aquesta temàtica des d'una perspectiva global, estatal i territorial, tot dedicant una atenció molt especial a les experiències d'implementació de l'A21L més reeixides.
Núria Font i Joan Subirats (ed.)
Coordinat per Manel Ferri, aquest breu, però molt interessant per la seva capacitat de síntesi, opuscle pretén fer reflexionar sobre la mobilitat i el món laboral, tot oferint idees i solucions pràctiques. Hi ha un apartat amb adreces d'internet i una bibliografia seleccionada. Conté recursos gràfics d'interès.
Manel Ferri (Comissió Obrera Nacional de Catalunya / CONC)
El llibre intenta donar resposta a dues preguntes sobre l'entorn de Gallecs: on som? i Quina ha estat la seva història? Finalment, presenta un possible escenari de futur per a un conflicte llarg.
Josep Gordi i Serrat
Publicació del procés d'A21L a Lloret de Mar. L'obra està encapçalada per un capítol dedicat a analitzar les implicacions ambientals del sector turístic, fonamental per a l'economia d'aquest municipi de la Costa Brava, així com la necessitat d'establir nous models més sostenibles mitjançant l'A21.
Aquest llibre repassa les principals obres i projectes relacionats amb la renovació del front litoral Besòs de Barcelona. Se centra en l'adscripció ambiental de les actuacions. Una bona obra de síntesi amb un interessant i generós tractament gràfic.
Edició, redacció i coordinació del disseny: Institut Cerdà Fundació Privada
Aquest manual conté el model d'avaluaci´de la sostenbililitat dels projectes de fi de carrera que utilitza el jurat del Premi a la Sostenibilitat. Aquest model d'avaluació és el resultat de dos anys de treball i de la col·laboració ente el CETIB, la UPC i ERF.
Jordi Segalàs / CETIB / UPC / ERF
El 31 de desembre de 2006 es van llençar les darreres escombraries a l'abocador del Garraf, tancant així 32 anys de despropòsits. El geòleg i geògraf Pau Pérez de Pedro n'aixeca acta amb aquest llibre ple de documents que ja formen part de la història de l'ecologisme català.
Pau Pérez de Pedro