General

Aquest Atles Ambiental, a través d'uns textos bàsics de referència i dels dos-cents mapes que l'il·lustren, resultat del treball interdisciplinari de més de quaranta experts, posa el coneixement de l'ambient del territori barceloní a l'abast de la ciutadania, en mostra els problemes i, també, n'apunta algunes possibles solucions. Un CD-ROM interactiu modelitza diversos fenòmens ambientals, permet fer-ne simulacions prospectives i inclou les versions castellana i anglesa dels textos.
Josep Acebillo i Ramon Folch, directors
Un anàlisi complet i molt rigorós de la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg, que va tenir lloc l'estiu de 2002. Inclou els documents de la cimera.
Mónica Pérez de las Heras
Primera part de l'Informe sobre l'evolució de l'estat del medi ambient a Catalunya, integrada per 3 dels 9 àmbits que s'analitzaran en el conjunt de l'estudi. En properes edicions s'anirà completatn el coneixement de les principals aspectes ambientals i la sevaz evolució.
Diversos autors / Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
La primera edició de L'alta muntanya catalana. Flora i vegetació es va publicar el 1976, i des de llavors no s'havia tornat a editar. L'Institut d'Estudis Catalans i el Centre Excursionista de Catalunya el reedita ara en versió revisada i millorada: s'ha modificat lleugerament el text per incloure-hi noves dades o interpretacions i s'ha ampliat el vocabulari de la nomenclatura llatina, al qual també s'han fet correccions i millores.
Josep Vigo i Bonada
El llibre inclou una primera part on s'exposa el procés d'A21L a Viladecavalls, seguida d'una completa explicació del Pla d'acció ambiental d'aquesta vila, així com del Pla de seguiment de l'A21L i els indicadors de sostenibilitat escollits, els quals pertanyen al Sistema municipal d'indicadors de sostenibilitat elaborat per Xarxa.
Aquesta guia vol que els pagesos (agricultors, ramaders i/o forestalistes) trobin resposta d'una forma pràctica i senzilla a tots els dubtes que la normativa ambiental planteja respecte aquesta activitat professional. La guia es divideix temàticament en vuit capítols: gestió de residus, ús de l'aigua, autorització ambiental de les explotacions ramaderes i emissions contaminants, la gestió dels nitrats, el bosc i el medi, Política Agrària Comuna, restriccions lligades a la protecció del medi i productes fitosanitaris.
Josep Puigpelat (direcció)
Traducció al català de l'Estratègia de la Unió Europea per al Desenvolupament Sostenible, aprovada al Consell Europeu de Göteborg, el 15 i el 16 de juny de 2001.
Consell Europeu de Göteborg
Com tot bon tractat, aquest llibre tracta sovint sobre definicions. "El decreixement és un eslògan polític amb implicacions teòriques, un «mot obús», que intenta rompre les ambigüitats dels addictes al productivisme". S'ha de dir, però, que les múltiples referències permeten constatar que l'autor no és un publicitari, sinó un professor amb capacitat de síntesi.
Serge Latouche
La metodologia és el punt de partida d'aquest llibre, el qual inclou la diagnosi ambiental de Manresa, les línies estratègiques de l'A21L, el Pla d'acció ambiental, els programes socials i econòmics per a la sostenibilitat i el Pla de seguiment previst per poder monitorar el procés d'aplicació del Pla d'acció ambiental.
Número 5 de la revista Perspectives Territorials, a mb articles sobre:> Sistema d'espais naturals de la Val d'Aran.> Estudi paisatgístic del Berguedà i el Solsonès.> Sostenibilitat, eficiència energètica i planificació.> Universitats i desenvoupament territorial.> Cartografia de la ciutat metropolitana de Barcelona.> El sistema Sirga a les terres de l'Ebre.> El fenomen periurbà a l'Àrea metropolitana de Barcelona.
Documental en format DVD que vol reflexionar de forma seriosa i contundent cap on ha d'anar en el futur la Costa Brava. Amb intervencions de Joan Cals, Narcís Jordi Aragó, Jordi Saragatal, Juli Esteban, Ivette Barbazza...
Joan Martí (guió) i Joan Asin (Música) // Video Play Serveis
El llibre de les 3 R pretén apropar-nos al món que envolta el nostre cubell d'escombraries des d'una perspectiva innovadora, superant tòpics i despertant consciències cap a un nou model d'hàbits de consum
Susanna Martínez i Jordi Bigues