General

Obra molt didàctica, adreçada a tots els públics i en edició bilingüe, on s'exposa què és l'A21, el valor de la natura explicat a partir dels espais naturals del municipi, què implica l'A21 a l'hora de planificar la gestió local, i quins són els models de comportament sostenibilistes que cal emprar.
La col·lecció Contraarguments 'vol mostrar les altres veritats de la realitat que ens envolta, d'una forma planera però rigorosa'. Aquesta col·lecció d'Icaria Editorial està impulsada per l'Observatori del Deute en la globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la UPC. El primer número és sobre 'El deute ecològic'. El llibre ofereix una explicació clara dels components del deute ecològic i dóna les bases per poder entendre aquesta sensible problemàtica.
Col·lectiu de Difusió del Deute Ecològic / Observatori del Deute en la globalització
Catàleg de l'exposició 'Hi-cat' que es va poder veure al MACBA a finals de l'any 2003. Editat per l'IaacMetapolis, aquesta publicació de gran format amplia els continguts de l'exposició, tot aportant prospeccions i propostes.
Diversos autors
Este libro trata de las respuestas económicas y sociales al reto ambiental que tiene ante sí la sociedad del siglo XXI. Resume las estrategias que pueden adoptar los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para cambiar el actual modelo de sociedad para hacer frente con éxito a los riesgos ambientales que amenazan nuestro futuro
Manuel Ludevid
L'obra s'inicia amb una presentació del document, seguida de la Diagnosi ambiental de Terrassa, amb capítols dedicats a l'anàlisi del territori, els sistemes naturals, la mobilitat, l'energia, les aigües, els residus, la contaminació atmosfèrica, el soroll, l'organització i gestió municipal (educació ambiental, teixit social i participació ciutadana), un balanç de matèria i energia del municipi i un annex amb plànols.
Segon volum de la col·lecció Contraarguments, impulsada per l'Observatori del Deute en la Globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global.
Antoni Verger, de l'Observatori del Deute en la Globalització
Materials didàctics sobre el progrés cap a una societat sostenible, basats en els informes del Worldwatch Institute. Conté deu unitats temàtiques i deu activitats per treballar el contingut. Per al currículum de secundària. Conté un extens recull d'informació i propostes per a facilitar la tasca del professorat.
Centre Unesco de Catalunya
A l'inici del dinàmic segle actual, tot allò que relaciona la sostenibilitat amb la mobilitat evoluciona d'una manera tan ràpida que sovint es fa difícil plasmar en un text imprès les innovacions que es produeixen de manera contínua. En aquesta obra s'ha aconseguit plenament, i a més des de la perspectiva inusual d'aplegar el rigor tècnic amb una visió profundament social i humana del fenomen.
Serveis de Medi Ambient
L'obra presenta el sistema d'indicadors de sostenibilitat elaborat per Xarxa, així com el resultat d'aplicar-lo als 11 municipis on es va assajar per primer cop. El nucli del document està constituït per fitxes on es recull una gran quantitat d'informació per a la interpretació i l'aplicació de cada indicador. Cada fitxa incorpora una breu descripció de l'indicador, es ressalta la fórmula de càlcul i les fonts on anar a buscar la informació, així com la tendència que es considera que ha de tenir cada indicador per valorar que s'està avançant cap a un model municipal més sostenible.
Monogràfic dedicat a la contaminació acústica. Editat per la Diputació de Barcelona. S'aproxima al tema des d'una perspectiva multidisciplinar, ja que es tracta el marc jurídic, el context municipal, econòmic i veïnal... i, naturalment, també la perspectiva política.
Signes vitals 2003 documenta les tendències que confguren el futur del planeta en anàlisis breus, taules i gràfiques detallades.
Diversos autors / Worldwatch Institute
Aquest manual tracta, eminentment, de participació ciutadana relacionada amb el territori. El seu objectiu és donar a conèixer i explicar el funcionament de les eines reglades per participar en l'ordenació, la planificació i la gestió del territori; per utilitzar aquestes eines més i millor en un futur i, en definitiva, per fer més efectiva la participació i augmentar la qualitat democràtica de les nostres societats.
Xavier Sabaté, Jordi Romero-Lengua, Pol Huguet i Xavier Basora