General

L'obra recull el procés del projecte Castelldefels cap a la sostenibilitat, dins el marc de l'A21L d'aquest municipi, i conté el Pla d'Acció agrupat en 13 programes. La publicació es divideix en quatre parts que recullen, respectivament, els projectes que tenen relació directa amb el desenvolupament de la ciutat que encara s'ha de construir o estructurar, els que tenen a veure amb el desenvolupament mediambiental de la ciutat, els relacionats amb el desenvolupament cultural i associatiu i, finalment, els que tenen a veure amb l'oferta lúdica i comercial de Castelldefels.
En aquest llibre, Lester R. Brown, president del nou Earth Policy Institute, afirma que l'economia mundial no va a l'hora amb l¿ecosistema del planeta, tal i com posen de manifest l'esgotament de les pesqueries, la reducció dels boscos o l'expansió dels deserts. Això també es pot veure en el canvi que es produeix en el clima de la terra a causa de l'augment de les temperatures. En la nova economia, que l'autor anomena ecoeconomia, l'energia renovable agafarà el lloc dels combustibles fòssils, l'economia del reciclatge agafarà el lloc de l'economia dels productes d'un sol ús, i els aerogeneradors substituiran les mines de carbó. Una reestructuració que necessita l'economia mundial i que, segons Brown, ja ha començat.
Lester R. Brown
Les tendències globals que documenta Signes vitals 2001 'des del ràpid creixement de l'ús de l'energia eòlica fins a la persistència de l'escalfament del planeta' tindran una gran influència en la qualitat de les nostres vides. En aquest desè volum de la sèrie s'exposen indicadors clau relacionats amb l'alimentació i l'agricultura, l'energia, les tendències atmosfèriques i econòmiques, el transport, la sanitat i les tendències militars. També hi ha informació sobre alguns trets especialment importants en molts d¿aquest àmbits.
Worldwatch Institute
Estudi en català, castellà i anglès que repassa lliçons de l'experiència internacional.
Joan Prats i Català
El llibre és un document de treball que recull les directrius ambientals per a l¿elaboració del Pla d¿Acció Local de Lleida. Està dividit en tres capítols dedicats, respectivament, a l¿A21L de Lleida, el Fòrum Ambiental i la formalització de la proposta de Pla d¿Acció Local.
Per preparar la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible que tindrà lloc el setembre del 2002 a Johannesburg (Sud-àfrica), L'estat del món 2002 fa una valoració de què s'ha aconseguit des de la Cimera de la terra de Rio del 1992. Quant ha avançat el món cap als objectius que es van definir fa 10 anys?. L'edició 2002 de L'estat del món esdevé una guia que permet conèixer els problemes a que s¿enfrontaran els delegats que es reuniran a Johannesburg quan intentin respondre aquesta pregunta, des de les fortes desigualtats actuals en riquesa i renda fins amenaces ecològiques com ara el canvi climàtic, l'increment del turisme a zones fràgils o la proliferació de productes químics tòxics.
Worldwatch Institute
L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha editat la seva Agenda 21 Local, amb un Pla d'Acció que inclou 197 accions ambientals. El Llibre dedica un capítol a cadascuna de les 10 línies estratègiques de l'A21L: aire, ordenació del territori i desenvolupament urbanístic, habitatge i espai públic, aigua, residus, energia, diversitat biològica, educació ambiental i acció cívica, participació ciutadana i consolidació del Consell Municipal de Medi Ambient i cooperació amb altres ciutadans.
Aquest volum, editat dins la Iniciativa Comunitaria Interreg III B, repassa les actes del III Simposi internacional sobre espais naturals i rurals en àrees metropolitanes i periurbanes, que va tenir lloc a Barcelona el març de 2003.
Actes del simposi
Partint d'una anàlisi de les contradiccions generades pel desenvolupament turístic, l'obra recull les 10 línies d'acció estratègiques i les 40 iniciatives del Pla d'Acció d'aquest municipi costaner mallorquí que, l'any 1997, va ser mereixedor del premi European Sustainable per haver sabut combinar turisme i ecologia, un dels principals reptes de les illes Balears.
La posada en pràctica de l'Agenda 21 Local a Espanya ha comportat nombrosos reptes com a conseqüència de la necessitat de transformar els enfocaments que tradicionalment han caracteritzat els processos de formulació i aplicació de les polítiques ambientals. Aquest llibre ofereix una anàlisi exhaustiva practicada per diferents especialistes en aquesta temàtica des d'una perspectiva global, estatal i territorial, tot dedicant una atenció molt especial a les experiències d'implementació de l'A21L més reeixides.
Núria Font i Joan Subirats (ed.)
Coordinat per Manel Ferri, aquest breu, però molt interessant per la seva capacitat de síntesi, opuscle pretén fer reflexionar sobre la mobilitat i el món laboral, tot oferint idees i solucions pràctiques. Hi ha un apartat amb adreces d'internet i una bibliografia seleccionada. Conté recursos gràfics d'interès.
Manel Ferri (Comissió Obrera Nacional de Catalunya / CONC)
El llibre intenta donar resposta a dues preguntes sobre l'entorn de Gallecs: on som? i Quina ha estat la seva història? Finalment, presenta un possible escenari de futur per a un conflicte llarg.
Josep Gordi i Serrat