General

Edició de l'Auditoria ambiental municipal i del Pla d'acció ambiental de Santa Coloma de Gramenet, la qual inclou els antecedents metodològics, la descripció de les actuacions dividides en deu línies estratègiques, el Pla d'acció ambiental, i els indicadors de sostenibilitat triats per tal de poder fer un seguiment de l'assoliment dels objectius .
Número monogràfic sobre ecologia urban i desenvolupament sostenible, fruit d'un seminari de conferències que es van celebrar l'any 2003, i que la secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró orgranitza cada any a la Biblioteca Pompeu Fabra.
Edició 2003 de l'Observatori del Risc amb el títol 'Riscos i amenaces a Catalunya i el món'. Amb articles de Narcís Mir, Joan Subirats, Clara Llorens i Salvador Moncada, Joandomènec Ros, Arcadi Oliveres, Jaume Curbet, Josep Lluís Pedragosa, Jordi Martínez, Ivan Capdevila, Rosa Gispert i Ricard Treserras i Albert Serra.
Narcís Mir (director) Clara Solà (coordinadora)
Aquest llibre aborda les causes del canvi climàtic com una de les principals amenaces per la salut del planeta. Hi han participat 46 experts en els camps de l'arquitectura, la biologia, l'economia i altres disciplines, que han treballat per visualitzar el nostre impacte sobre el planeta. Es pot descarregar fent clic aquí
Toni Solanas, Dani Calatayud i Coque Claret
El llibre parteix d'una explicació bàsica de l'ambient, el desenvolupament sostenible i l'Agenda 21, i continua amb diversos capítols dedicats a l'auditoria ambiental de Granollers, el territori i el desenvolupament d'aquesta ciutat, el consum de recursos i les seves conseqüències ambientals, la conservació i millora de l'entorn natural, i la millora de la mobilitat, entre d'altres temes. L'obra acaba amb l'exposició del Pla d'acció ambiental.
Dins la col·lecció Documents, aquest informe recull els resultats dels indicadors locals de sostenibilitat durant el 2003.
L'informe aporta el primer conjunt íntegre de dades que indiquen l'estat de cadascun dels anomenats Objectius del Mil·lenni, acordats en l'àmbit internacional l'any 2000.
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
El planeta s'escalfa, la 26a edició de la sèrie de L'Estat del Món del WorldWatch Institute, tracta la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, així com de preparar-nos per adaptar-nos al canvi climàtic.
WorldWatch Institute
Obra molt didàctica, adreçada a tots els públics i en edició bilingüe, on s'exposa què és l'A21, el valor de la natura explicat a partir dels espais naturals del municipi, què implica l'A21 a l'hora de planificar la gestió local, i quins són els models de comportament sostenibilistes que cal emprar.
La col·lecció Contraarguments 'vol mostrar les altres veritats de la realitat que ens envolta, d'una forma planera però rigorosa'. Aquesta col·lecció d'Icaria Editorial està impulsada per l'Observatori del Deute en la globalització i la Càtedra Unesco en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la UPC. El primer número és sobre 'El deute ecològic'. El llibre ofereix una explicació clara dels components del deute ecològic i dóna les bases per poder entendre aquesta sensible problemàtica.
Col·lectiu de Difusió del Deute Ecològic / Observatori del Deute en la globalització
Catàleg de l'exposició 'Hi-cat' que es va poder veure al MACBA a finals de l'any 2003. Editat per l'IaacMetapolis, aquesta publicació de gran format amplia els continguts de l'exposició, tot aportant prospeccions i propostes.
Diversos autors
Este libro trata de las respuestas económicas y sociales al reto ambiental que tiene ante sí la sociedad del siglo XXI. Resume las estrategias que pueden adoptar los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para cambiar el actual modelo de sociedad para hacer frente con éxito a los riesgos ambientales que amenazan nuestro futuro
Manuel Ludevid