General

L'obra presenta el sistema d'indicadors de sostenibilitat elaborat per Xarxa, així com el resultat d'aplicar-lo als 11 municipis on es va assajar per primer cop. El nucli del document està constituït per fitxes on es recull una gran quantitat d'informació per a la interpretació i l'aplicació de cada indicador. Cada fitxa incorpora una breu descripció de l'indicador, es ressalta la fórmula de càlcul i les fonts on anar a buscar la informació, així com la tendència que es considera que ha de tenir cada indicador per valorar que s'està avançant cap a un model municipal més sostenible.
Monogràfic dedicat a la contaminació acústica. Editat per la Diputació de Barcelona. S'aproxima al tema des d'una perspectiva multidisciplinar, ja que es tracta el marc jurídic, el context municipal, econòmic i veïnal... i, naturalment, també la perspectiva política.
Signes vitals 2003 documenta les tendències que confguren el futur del planeta en anàlisis breus, taules i gràfiques detallades.
Diversos autors / Worldwatch Institute
Aquest manual tracta, eminentment, de participació ciutadana relacionada amb el territori. El seu objectiu és donar a conèixer i explicar el funcionament de les eines reglades per participar en l'ordenació, la planificació i la gestió del territori; per utilitzar aquestes eines més i millor en un futur i, en definitiva, per fer més efectiva la participació i augmentar la qualitat democràtica de les nostres societats.
Xavier Sabaté, Jordi Romero-Lengua, Pol Huguet i Xavier Basora
Document de debat que té com a objectiu servir de base per a la nova etapa de participació ciutadana sobre l'A21L de Barcelona. El document és el resultat d'un treball de recopilació, anàlisi i síntesi d'un conjunt d'estudis i informes diagnòstics previs. La majoria dels materials han estat elaborats pel Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. La publicació s'estructura en tres parts: 'El camí recorregut: des de Rio i Aalborg al segle XXI', 'Diagnosi socioambiental: l'estat de Barcelona' i 'El camí per recórrer: la concertació civil'.
El llibre comença amb alguns elements de reflexió sobre la sostenibilitat municipal i el desenvolupament de l'Agenda 21 Local, i continua amb un complet recull de les mesures que cal adoptar en el camí cap a una gestió municipal sostenible, el qual inclou mesures relacionades amb el territori, l'urbanisme, la mobilitat, la biodiversitat, l'energia, el cicle de l'aigua, el medi atmosfèric i els residus. També hi ha un capítol dedicat a les mesures relacionades amb les estratègies, la normativa i la implicació social.
Síntesi de la realitat metropolitana que, tot i no aportar cap gran revelació, és una bona síntesi de les tesis del prestigiós ecòleg del paisatge.
Richard T. T. Forman
Inclòs dins la col·lecció Territorio y Gobierno, del qual és el tercer volum, aquest llibure reflexiona sobre un concepte emergent, la realitat territorial, del qual es demostra la complexitat sistèmica. Aportacions de Ramon Folch, Joan Marull, Ruben Pesci, Ferran Rodà, Pere Torres, Andreu Ulied, Jaume Terrades i Martí Domènech, entre d'altres.
Ramon Folch (coordinador)
La publicació està dividida en dos capítols. En el primer s¿exposa l'estructura territorial del municipi: ubicació en els sistemes naturals catalans, evolució històrica i urbanística, activitats, parc mòbil i mobilitat, població i ocupació, etc. El segon capítol està dedicat als fluxos materials a Santa Perpètua de Mogoda: el municipi com a ecosistema i la petjada ecològica, l'energia, l¿aigua, els residus, la contaminació atmosfèrica i el soroll.
L'obra està dividida en diversos volums, dels quals ja han estat publicats l'I i el III, dedicats, respectivament, a la metodologia per a l'elaboració d'auditories ambientals municipals i a la diagnosi ambiental com a document bàsic de l'auditoria municipal (els fluxos metàbòlics als municipis).
Edició en català d'aquesta orbra de referència del prestigiós Worldwatch Institute, en aquesta ocasió dedicada a la societat de consum, i que com sempre corre a càrrec del Centre Unesco a Catalunya.
Diversos autors (Worldwatch Institute)
El llibre forma parrt de la col·lecció Panorama 7 Territoris, que té per objectiu posar a l'abast de totes les persones i institucions interessades en el desenvolupament estratègic, una sèrie de documents basats en una aproximació prospectiva als reptes i oportunitats de futur del territori de Catalunya. El llibre d'Andreu Ulied és una aportació suggerent, i en alguns punts provocadora, al futur del país.
Andreu Ulied