Economia

Opinió
Haurien de tornar a tocar de peus a terra, perquè les alegries dels noranta ja no tornaran
Notícia
Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius
Opinió
Ara que se’ns demana la màxima austeritat i racionalitat és legítim preguntar si aquests valors han influït en les grans decisions del passat recent
Opinió
La societat industrial, si no té energia barata i no pot externalitzar responsabilitats, es veu abocada a fer de la injustícia un objectiu estratègic
Opinió
La dificultat del sistema per a canviar de rumb malgrat els problemes que li ocasiona
El sostenibilisme veu en la present calamitat oportun