Economia

Notícia
Set eixos fonamentals articulen l'esquelet de l'Estratègia, desenvolupats en 15 línies estratègiques que alhora es concreten en 101 objectius
Opinió
Ara que se’ns demana la màxima austeritat i racionalitat és legítim preguntar si aquests valors han influït en les grans decisions del passat recent
Opinió
La societat industrial, si no té energia barata i no pot externalitzar responsabilitats, es veu abocada a fer de la injustícia un objectiu estratègic
Opinió
La dificultat del sistema per a canviar de rumb malgrat els problemes que li ocasiona
El sostenibilisme veu en la present calamitat oportun