Desenvolupament

Notícia
Informe de Metges sense Fronteres relatiu al 2007
Somàlia, Colòmbia i Txetxènia, entre les crisis més oblidades de 2007. Metges Sense Fronteres publica el seu informe sobre els contextos que menys atenció mediàtica van merèixer el passat any. La majoria duen més de 10 anys ignorats.