Desenvolupament

Opinió
La planificació de les infraestructures del transport és irracional i es fa d’esquenes a la realitat
Opinió
Si volem tenir ports, platges i rius hem d'assumir els costos de gestionar-ne la coexistència. Per això calen balanços ambientals que identifiquin partides i externalitats fins ara no tingudes en compte
Notícia
La informació de base que es requereix pel càlcul dels indicadors es troba dispersa en diferents departaments de la Generalitat
Opinió
Article publicat a El Periódico
Els molt savis són fàcils d'enganyar, perquè encara que sàpiguen les coses extraordinàries, ignoren les ordinàries del viure, que són més precises
Entrevista
Jeb Brugmann es un dels experts en desenvolupament urbà sostenible més importants del món, fundador de la xarxa de ciutats ICLEI (Governs locals per la sosteniblitat) i pare de l'Agenda 21 Local. Acaba de visitar Barcelona per donar una conferència sobre estratègies en el que ell anomena la "revolució urbana", i també ha inclòs aquesta ciutat com a un model de referència en el seu nou llibre. En la seva opinió, el repte més important per als propers anys és com fer les ciutats més eficients en termes d'energia.
Opinió
Article publicat a El Periódico
La sectorialitat en el coneixement prestigia i tranquil·litza, però esbiaixa. Sovint no és coneixement, a penes és destresa.
Opinió
L'any 1999, els ministres d'educació de 29 estats van signar la Declaració de Bolonya, un document que posa les bases d'un espai europeu comú d'ensenyament superior
Notícia

Gary Gardner presenta l'edició en català de L'Estat del Món, l'informe anual del Worldwatch Institute 

Notícia
L'enginyer expert en legislació ambiental internacional va ser a Barcelona convidat per l'Institut Europeu de la Mediterrània
El medi és una de les víctimes de les guerres, malgrat no acostumi a comptar-se en els primers balanços dels conflictes armats. En aquests casos, passen per davant les vides humanes i els danys socioeconòmics. Tanmateix, tot pot anar relacionat.