Consum

Opinió
Promoure estils de vida saludables, el consum ecològicament crític i el consum climàticament responsable són mesures que propicien canvis de comportament empresarial i de les administracions