Compra verda

Notícia
El Pla estableix objectius quantificats en la incorporació de criteris ambientals per a adquirir i contractar
En el marc europeu, la contractació de subministraments, serveis i obres en les Administracions Públiques suma 1,5 bilions d'euros anuals, una xifra que representa el 16 per cent del Producte Interior Brut Comunitari.