Aire

Notícia

Per les organitzacions és un primer pas que cal concretar amb un pla ambiciós de reducció del trànsit privat i demanen també actuacions sobre el port i la indústria. També lamenten cap pronunciament sobre la potenciació del transport públic.

Opinió
Si l'aire urbà continua exhibint els actuals nivells de contaminació, tota una generació se'n ressentirà