Estudien impulsar una comunitat energètica als polígons industrials de Lleida

06/12/2023 - 09:04

Trenta empreses dels Polígons Industrials de Lleida participen en l’estudi per crear una Comunitat Energètica. La Paeria ha presentat els resultats de l’estudi per impulsar aquest concepte col·laboratiu.

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Agència de l’Energia, ha presentat aquest dilluns els resultats de l’estudi per a la creació d’una comunitat energètica als polígons Industrials de Lleida. Una trentena d’empreses del municipi hi ha participat, després d’haver mostrat interès en el projecte i d’haver facilitat les dades de consums per poder fer la proposta.

L’estudi ha estat realitzat per EPI-EPlural i Tandem, amb el finançament del Departament d’Empresa i Treball. S’han visitat les empreses i s’han recopilat les dades de consum per elaborar una proposta tècnica. En paral·lel, s’ha dut a terme l’estudi de viabilitat econòmica per veure com es reparteixen la inversió i els estalvis, com es remuneren les cobertes aportades pels participants, quins costos de funcionament té la comunitat energètica (CE) i quins avantatges suposa estar-hi. Posteriorment treballant amb un grup reduït de les empreses participants, s’han validat els resultats i s’ha acabat d’elaborar la proposta.

Les conclusions de l’estudi preveuen la construcció de 6 instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta que suposarien la generació de més de 500 kW amb un cost d’instal·lació de 498.000 euros. Aquestes instal·lacions produirien 836.000 kWh anuals i un 80% d’autoconsum de l’energia, per a les 30 empreses que han participat a l’estudi.

Les persones assistents han avaluat com poden abastir-se d’energia renovable d’autoconsum i s’ha incidit en les oportunitats de concertar altres serveis energètics en el marc de la comunitat.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte Impuls a les Comunitats Energètiques a Catalunya, amb el finançament del Departament d’Empresa i Treball, del qual formen part diferents cooperatives tecnològiques que realitzen l’estudi amb la col·laboració de la Paeria, a través de l’Agència de l’Energia. El projecte va ser proposat a l’ajuntament de Lleida a l’identificar-se com un entorn òptim per la concentració de polígons i empreses en una zona de la ciutat, així com per l’interès de Lleida en l’impuls de les comunitats energètiques.

En aquest nou concepte que introdueix el terme CE, és la ciutadania mateixa que s’organitza conjuntament amb empreses i administracions, per constituir aquestes figures que permeten produir i consumir energia pròpia d’origen renovable i oferir altres serveis als seus socis per obtenir beneficis econòmics, socials i ambientals.

En aquest context, aquestes comunitats proporcionen beneficis en els entorns industrials o polígons de les zones urbanes, ja que es tracta de punts d’alta concentració de consum energètic i amb alta viabilitat tècnica per incorporar energia fotovoltaica i s’evita ocupar terrenys rústics.

D’altra banda, el CE aporten una solució al desequilibri d’empreses que consumeixen molta energia i que no poden posar instal·lacions fotovoltaiques suficients per falta d’espai, perquè gràcies a les sinergies que s’estableixen, poden aprofitar les cobertes lliures d’empreses veïnes que no tenen tanta necessitat energètica. Així, aquesta col·laboració permet minimitzar el seu impacte ambiental alhora que millora la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Lleida ha donat impuls i suport a aquest projecte perquè s’alinea amb els objectius municipals de millora de l’eficiència energètica i disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les activitats de la ciutat i poder fer front al repte de disminuir el 55% les emissions l’any 2030 amb la mirada posada en la neutralitat climàtica per l’any 2050, tal com demana la Unió Europea.

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Article

El municipi de la Noguera és un dels primers de Catalunya que subministra llum als veïns amb plaques solars públiques

Notícia

La Paeria ha constituït avui el grup tècnic de treball per a impulsar l’Estratègia de l’Energia de Lleida per a complir amb els compromisos de reducció d’emissions per a mitigar el canvi climàtic, que comptarà amb la coordinació de la catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, Luisa F. Cabeza.

Notícia

La primera fase de renaturalització del Parc de Les Basses contempla la demolició de l’espai pavimentat i la construcció de dues basses. Després, es farà la plantació de 102 arbres i un jardí d’aromàtiques i se senyalitzarà l’entorn. El material resultant de l’enderroc del paviment s’utilitzarà per a l’estructura de la xarxa de camins, per evitar la generació de runa. 

Butlletí