'Una ciutadania activa i creativa és el que millor defineix una ciutat smart'

Redacció
Font: Iambiente.es
10/06/2014 - 00:00
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i psicopedagog de professió es troba al capdavant de l'ambiciós projecte Tarragona Smart Mediterranean City, orientat a la transformació de la ciutat, aprofitant l'oportunitat que li brinda la celebració dels Jocs Mediterranis del 2017.

En què consisteix el projecte Tarragona Smart Mediterranean City, quins són els eixos que el vertebren?
Es tracta d'un projecte orientat a la progressiva transformació de Tarragona, aprofitant l'oportunitat dels Jocs Mediterranis del 2017, per facilitar el seu creixement econòmic i el seu posicionament estratègic en el món global, que redundarà en una ciutat més habitable, socialment més cohesionada i convivencial , i amb més i millors oportunitats per als seus ciutadans.
Podríem assenyalar els següents cinc eixos:

  • La sostenibilitat ambiental i l'eficiència energètica.
  • La incorporació de les tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC) per a la obtenció de solucions tecnològiques eficients i la presa de decisions més estratègica i intel·ligent.
  • La internacionalització de les oportunitats econòmiques i comercials, incloent la captació d'inversions i recursos, especialment a la regió euromediterrània.
  • La incorporació del coneixement -la seva generació, la innovació i la seva transferència- a la realitat productiva del nostre territori.
  • L'elaboració d'un lògica col·laborativa oberta a la participació de tots els ciutadans, i dels sectors empresarials i socials, en el disseny i la construcció d'un futur comú, augmentant l'autoestima pel seu territori i generant complicitats i col·laboracions amb l'administració pública.

En quines xarxes, recursos, infraestructures ... es basa de manera prioritària Tarragona per ser una ciutat intel·ligent?
Hem definit cinc àmbits que al nostre entendre són reptes comuns a les ciutats euromediterrànies: L'aigua, la mobilitat, l'eficiència energètica, la salut, vinculada a la dieta mediterrània, el patrimoni i el turisme.

Quins elements o projectes smart s'han implantat ja?
El jardí vertical més gran d'Europa, a la façana de l'antic edifici de Tabacalera, és una bona mostra, tant per l'aprofitament d'aigües residuals per al reg, com pel seu disseny globalment sostenible.
Però al costat d'aquest, hi ha ja en marxa diferents projectes. A tall d'exemple:
• La telelectura de comptadors d'aigua destinada a una gestió més eficient del consum domèstic.
• El projecte COWAMA d'informació de l'estat de les platges (temperatures, qualitat d'aigua, banderes verdes, ....) en format digital accessible des de la xarxa.
• L'estudi sobre l'eficiència energètica i l'impacte ambiental del transport públic de Tarragona que ens portarà a la presa de decisions estratègiques.
• L'aplicació de material aïllant -boles de polietilè amb material adhesiu - a les cambres d'aire de les parets d'edificis públics-centres escolars, escoles bressol, centres cívics..., reduint així les seves necessitats de consum en calefacció/climatització.
• L'estudi de la millora energètica de les piscines esportives municipals, amb la complexitat que comporten els sostres retràctils.
• La implantació en centres cívics i locals de gent gran de consoles de videojocs destinades a l'activitat esportiva i l'oci.

(F)

Han calculat l'estalvi que suposarà la implantació de les noves tecnologies en els diferents serveis municipals i els beneficis que comporta la incorporació d'aquests elements "intel·ligents"?
Ara estem en la fase de planificació i és complicat avançar xifres, però l'experiència d'altres ciutats en qüestions de simple control de la despesa energètica és impressionant pel que fa a l'estalvi.
Però el més important és que tota la filosofia del projecte està orientada a l'estalvi, el concepte de ciutat smart suposa una filosofia oposada al malbaratament. Podríem dir que és la traducció a nivell local de l'època de la post-abundància, on reutilització, reciclatge, estalvi energètic, simplicitat, sostenibilitat esdevenen conceptes claus.

I és important també assenyalar que l'estalvi serà per a les arques municipals, però que la nostra proposta és molt més àmplia i global. Empreses, comerços, institucions, entitats, i particulars podran veure també reduït el seu consum energètic, i obtenir serveis més competitius i complets a millors preus.

El turisme és un dels principals sectors d'activitat de Tarragona. Quines accions concretes s'han implementat en aquesta àrea?
El projecte ens ajudarà a definir Tarragona com a ciutat turística, aprofitant la finestra al món que suposaran els Jocs Mediterranis, que ens permetran que en totes les línies informatives es visibilitzi una ciutat amable, amb bells racons, rica patrimonialment, amb una climatologia idònia i amb un espai públic dinàmic i creatiu. Tota aquesta oportunitat que milions de persones escolten parlar de Tarragona i vegin imatges de la ciutat, ha d'anar acompanyada de la incorporació de noves tecnologies per a la gestió del turisme, així com d'aplicatius que facilitin al turista i al visitant la localització dels punts d'interès a la ciutat, la utilització eficient dels seus serveis i la informació complementària que requereixi.
Al mateix temps, la sostenibilitat en la conservació i exposició del nostre patrimoni seran claus, i especialment la il·luminació nocturna del mateix, amb les tècniques més eficients i avançades.

Com aprofitarà Tarragona l'organització dels Jocs Mediterranis del 2017 per impulsar el seu propi model de smart city?
Els jocs són l'horitzó en la nostra narració, i un element d'il·lusió i complicitat, de motivació, amb la ciutadania. Però no cal oblidar que també comporten una gran oportunitat d'infraestructures, com un nou estadi d'esports, la vila residencial dels esportistes, el pavelló poliesportiu, o l'estadi per als esports aquàtics. Estem en fase d'adopció del Pla director, però la realització d'aquestes infraestructures ens permetrà prendre importants decisions urbanístiques, configurant una nova zona de serveis i comerç, amb la ubicació d'Ikea, en què naixerà un nou concepte residencial que ens ajudarà a cosir i vertebrar la ciutat.

(F)

Aposten vostès per un model propi de smart city, lligat als valors que s'identifiquen amb la "mediterraneïtat". En què consisteix aquest model i què el diferencia d'altres models de ciutats intel·ligents?
Normalment, quan es parla d'una ciutat smart, es pensa en una ciutat nòrdica, rica, amb un centre no habitat, i una gran dispersió urbana, i problemes de fred. Al mediterrani la lògica smart juga en altres terrenys, en ambdues riberes del mar, les ciutats compartim alguns reptes comuns:
• L'escassetat d'aigua i la necessitat d'una cultura de consum d'aquest bé tan preuat.
• Una trama urbana concentrada al voltant d'un centre densament poblat i amb usos múltiples i un urbanisme desordenat davant del litoral.

  • Problemes de mobilitat generats per aquesta complexa trama urbana.
  • Més problemes de climatització que de calefacció.
• Una desconnexió històrica entre empreses i centres generadors de coneixement (és habitual que indústries que produeixen -i per tant contaminants del territori- no apliquin les seves modernes solucions tecnològiques en el propi territori).
• Una dieta -la coneguda com la dieta mediterrània- rica i variada, però que ha perdut pes cultural entre la població més jove.
  • Hàbits de vida saludables que es van perdent a favor de sedentarisme ...
Doncs bé, pensem que hi ha un model smart mediterrani que podem impulsar i liderar des de Tarragona. En els propers anys un mediterrani políticament menys convuls donarà pas a una regió econòmica potent, i a un atractiu mercat de consumidors, amb un rellevant sector del coneixement implicat amb el creixement econòmic. I aquest mediterrani, segons ens diuen tots els estudis, tindrà rostre de ciutat, de ciutats que seran el motor del creixement, aprofitant la visibilitat global d'una regió que concentra totes les mirades del món.

(F)

Què creu que pot aportar aquest model a altres ciutats que s'estiguin plantejant el salt al món smart?
Totes les ciutats faran en els pròxims anys un plantejament de buscar solucions més eficients i intel·ligents, de manera més o menys planificada i estratègica. Les ciutats smart no són una lliga exclusiva, sinó un model d'entendre els canvis i les transformacions de la realitat local que supera la improvisació i fa del coneixement i la tecnologia l'agenda política del seu creixement.

I en quins models es fixa Tarragona com a exemples paradigmàtics de ciutat intel·ligent?
Seria erroni imitar un model. En cada àmbit les ciutats donen respostes diferents, i cada dia apareixen solucions noves. Quan vaig estar com a ponent a la Fira mundial de Smartcities a Barcelona, ​​vaig tenir l'oportunitat de conèixer models tan llunyans com els de Bangalone, Eindhoven, o Sant Francisco; o tan propers com Barcelona o Sant Cugat. Els jocs de Londres són un referent important pel seu plantejament sostenible, igual que en cada àmbit de treball trobem múltiples models. Per això ens hem incorporat a la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), participem en fòrums internacionals sobre el tema i hem organitzat un Congrés mediterrani d'eficiència energètica i smartgreen.
Com definiria el concepte smart city? Va més enllà de la tecnologia i l'eficiència energètica?
Sense cap dubte, és una filosofia de ciutats en transformació, ciutats que es reinventen per oferir millors oportunitats als seus ciutadans i més qualitat de vida en tots els aspectes: governabilitat, seguretat, mobilitat, cultura, educació, energia, salut, ... Davant la filosofia de la improvisació apareix la planificació, la presa estratègica de decisions; davant l'unilateralisme, una presa de decisions intel·ligent amb implicació de tots els agents implicats; enfront del malbaratament, l'estalvi, la simplicitat, la reutilització, la sostenibilitat ...
En què consisteix i amb quin objectiu s'ha creat la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City?
La idea és ajudar a que sorgeixin projectes tecnològics que tinguin a Tarragona com el seu centre d'aplicació, amb l'horitzó dels Jocs Mediterranis. Acompanyar aquests projectes perquè ens ofereixin un relat coherent i global de la ciutat; i implicar la ciutadania en la creativitat i les oportunitats del moment de transformació que vivim. La Fundació serà per una banda el Think Tank del projecte, la garantia perquè entre tots els actors implicats hi hagi un relat global, el incentivador de nous projectes tecnològics, i un instrument per a la divulgació, socialització i sensibilització dels canvis.

(F)

Quina importància té la col·laboració publico privada en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents? Quin paper juguen els ciutadans i les empreses?
Com haureu vist, he insistit en aquests dos aspectes, que per a mi són una de les claus per a l'èxit d'aquest projecte. La col·laboració públic-privada té la seva màxima expressió en la creació d'una fundació privada -formada per l'ajuntament, per corporacions tecnològiques i per centres de coneixent- per liderar el projecte smart de Tarragona.
Cal ser conscients, que arribats a aquest punt, no és la mera voluntat de l'administració municipal, sinó un conjunt variat i dinàmic d'actors que en complicitat i amb dinàmiques de participació i consens transformen una ciutat.
Els ciutadans juguen un paper clau, són els protagonistes del procés, no només rebent millors i nous serveis, sinó sobretot participant en la construcció dels seus entorns de vida, determinant exigències i assenyalant necessitats ... una ciutadania activa i creativa és el que millor defineix una ciutat smart.
Entrevista publicada per I-ambiente.es

 

Informació relacionada: 

Tarragona, model mediterrani d'Smart City 

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí