Víctor Briones

Víctor Briones Dieste és investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) i el Departament de Sanitat Animal de la Universidad Complutense de Madrid.

Càrrec: 
Víctor Briones Dieste és investigador en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) i el Departament de Sanitat Animal de la Universidad Complutense de Madrid.

Darreres aportacions

Els que treballen en zoonosi ja ho sabien des de fa dècades: tot està interconnectat en matèria de salut. A Espanya, la recent aprovació del Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient reconeix aquesta realitat, però considerant la pandèmia, és convenient que l'epidemiologia ambiental i la vigilància sanitària sobre els animals sigui una tasca prioritària.