Toni Lodeiro

Opcions, col·laborador de l´Estratègia d´Impuls del Consum Responsable de l´Ajuntament de Barcelona

Divulgador i consultor en nova cultura del consum (Opcions Consultoria) | facebook.com/toni.lodeirozas | @tonilodeiro | tonilodeiro.net

Càrrec: 
Divulgador i consultor en nova cultura del consum (Opcions Consultoria)

Darreres aportacions

Mirada estratègica, atreviment polític, gestió públic-cooperativa... repassem algunes claus per a una bona política de consum conscient, tot aportant exemples il·lustratius per a cada cas

Després d'anys defensant que "el que és petit és bell", els debats sobre les alternatives de consum avui se centren en com impulsar iniciatives professionalitzades d'escala més gran, capaces de donar servei a milers d'usuàries i de fer-se un forat als mercats.

El capitalisme és sexy. És molt bo generant desig. Prometent-nos –i sovint, aconseguint– vides, o trossets de vida, atractives i seductores. No sents plaer quan estrenes un Iphone? I si una cosa és capaç de generar agregació de voluntats socials –i electorals– és la il·lusió per, simplement, viure millor.