Toni Lodeiro

Opcions, col·laborador de l´Estratègia d´Impuls del Consum Responsable de l´Ajuntament de Barcelona

Divulgador i consultor en nova cultura del consum (Opcions Consultoria) | facebook.com/toni.lodeirozas | @tonilodeiro | tonilodeiro.net

Càrrec: 
Divulgador i consultor en nova cultura del consum (Opcions Consultoria)

Darreres aportacions

La crisi del coronavirus posa d´actualitat plantejaments com els de la “vida senzilla”, el “bon viure” o la ”slow life”, que fa dècades que proposen models d'èxit i qualitat de vida alternatius al consumisme. Toni Lodeiro analitza què ens passa quan la vida frenètica s'atura i tenim la possibilitat de mirar cap a dintre, quins canvis personals i globals poden esdevenir després d'un periode de reflexió sobre la nostra vida i el món que volem.

Mirada estratègica, atreviment polític, gestió públic-cooperativa... repassem algunes claus per a una bona política de consum conscient, tot aportant exemples il·lustratius per a cada cas

Després d'anys defensant que "el que és petit és bell", els debats sobre les alternatives de consum avui se centren en com impulsar iniciatives professionalitzades d'escala més gran, capaces de donar servei a milers d'usuàries i de fer-se un forat als mercats.