Toni Comin

Diputat al Parlament Europeu

Diputat al Parlament Europeu

Càrrec: 
Diputat al Parlament Europeu

Darreres aportacions

La conservació del patrimoni natural no és una opció de desenvolupament, sinó que és condició sine quae non per garantir el benestar actual i futur dels qui habitem aquest planeta.