Salvador Milà

Càrrec: 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge