Salvador Cardús

Càrrec: 
Professor de sociologia a la UAB i periodista