Red de Ciudades por la Bicicleta

La RCxB és una associació composta per entitats locals que té per objecte la generació d'una dinàmica entre les ciutats espanyoles per facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment al medi urbà.

Té com a objectius convertir la bicicleta en un mode de transport prioritari a ciutats 100% ciclables, és a dir, que es pugui arribar amb bicicleta a qualsevol part de la ciutat en millors condicions que en les que es pot arribar amb cotxe o amb motocicleta, o com a mínim a les mateixes.

Més informació a: https://www.ciudadesporlabicicleta.org/

 


 

Càrrec: 
Associació

Darreres aportacions


"La bicicleta a Espanya exigeix consens polític i ha de superar qualsevol color i sigla, com a altres països d'Europa. "