Pol Huguet i Estrada

Contacte: 
Càrrec: 
Geògraf, X3 Estudis Ambientals

Darreres aportacions

Francesc Giró i Amigó és director de l'entitat de custòdia Acció Natura i l'act

En el marc del cicle "Visuals 09 - Ciutat i Natura", l'ajuntament de Manresa va organitzar tres jornades sota el títol de "L'Anella Verda de Manresa a debat". En les dues primeres, es van presentar les experiències de l'anella verda de Vitòria i de la xarxa d'espais lliures de Lleida, i en la tercera es va debatre sobre el projecte d'anella verda de Manresa.