Pau Noy

Càrrec: 
president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic