Miquel Vallmitjana Soler

Ecologistes en Acció

Càrrec: 
Ecologistes en Acció

Darreres aportacions

Tenim un problema democràtic quan els partits que ens governen i la majoria de l’oposició al Congrés, defensen un model social que des del punt de vista de l’ecologisme es considera que no pot resoldre eficientment la necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i alhora mantenir el benestar de la societat i cuidar el planeta