Mercè Rius

Càrrec: 
Diputada Adjunta de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona