Marta Torres Gunfaus

Marta Torres Gunfaus és investigadora sènior sobre energia i clima a l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales), un think tank internacional amb seu a París que treballa sobre qüestions de desenvolupament sostenible i estratègies climàtiques a llarg termini per fer front al canvi climàtic a la Unió Europea.

Marta Torres Gunfaus és investigadora sènior sobre energia i clima a l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales), un think tank internacional amb seu a París que treballa sobre qüestions de desenvolupament sostenible i estratègies climàtiques a llarg termini per fer front al canvi climàtic a la Unió Europea. La seva recerca se centra en les transicions a llarg termini, les teories de la complexitat i els mecanismes de mitigació. Amb més de 15 anys d’experiència professional en política del clima, Marta Torres ha treballat al sector públic, privat i acadèmic com a executora i directora de projectes, i ha format part d’organismes governamentals com la Comissió Europea, l’Agència Internacional de l’Energia i l’Associació Internacional d’Acció contra el Carboni. Va ser Responsable de l’Àrea de Mitigació de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per al Govern català i posteriorment va exercir de coordinadora i co-directora del programa internacional Mitigation Action Plans and Scenarios (MAPS), gestionat des de la Universitat de Cape Town, a Sudàfrica, en el qual va aprofundir sobre transicions nacionals a societats descarbonitzades i la formulació de polítiques públiques i compromisos de mitigació a Brasil, Perú, Xile i Colòmbia, entre d’altres països emergents, en el context de l’Acord de París.

Càrrec: 
Investigadora sènior sobre energia i clima a l’IDDRI

Darreres aportacions

L’Agenda 2030 manifesta que no és sostenible assegurar l’accés universal a tots els serveis essencials sense fixar les causes que originen la vulnerabilitat en termes de desigualtats socials i de degradació del clima i de la biodiversitat