Maria Josep Picó

Càrrec: 
Periodista ambiental

Darreres aportacions

“La millor escola és l’ombra d’un arbre”. Aquesta és una sentència inspiradora del teòric suís Jean Piaget, amb qui la mestra Rosa Sensat i Vila va tenir amistat. Montjuïc va acollir l’Escola del Bosc de l’Ajuntament de Barcelona, pionera d’un ensenyament públic inspirat per moviments com ara la Pedagogia Progressista o l’Escola Moderna.

La dictadura de la societat de consum i els nous valors de prestigi ens allunyen cada vegada més de la preservació d'allò públic
Un altre model de mobilitat és possible. També, necessari.