Manel Romero

Soci Director de SUD Renovables i representant d’UNEFCAT

Càrrec: 
Enginyer industrial. Soci Director de SUD Renovables i representant d’UNEFCAT