Laura Guerrero Bernaus

Responsable del cicle de l'aigua

Servei d'Equipaments i Espai Públic

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals

Diputació de Barcelona

Càrrec: 
Responsable del cicle de l'aigua Servei d'Equipaments i Espai Públic Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Diputació de Barcelona

Darreres aportacions

Episodis com el temporal Gloria, ocorregut el gener del passat 2020, o el temporal Filomena del present gener de 2021, posen de manifest la vulnerabilitat de les infraestructures i els serveis urbans de les nostres ciutats davant els efectes de pluges, nevades o ventades d’intensitat extraordinària. També, els efectes d’incidents tals com talls en el subministrament elèctric o en l’abastament d’aigua són molt perjudicials sobre els ciutadans i l’activitat en general.