Josep Centelles

Càrrec: 
Adjunt a la direcció de Institut Internacional de Governabilitat de Cat