Jordi Salbanyà

Doctor en Dret, advocat i membre de la junta del CFC

Càrrec: 
Doctor en Dret

Darreres aportacions


"Allò que hauria de ser una excepció, malauradament avui dia suposa una pràctica normalitzada que impedeix que normes tan importants com la urbanística, per exemple, passin pel sedàs de la participació dels ciutadans i es vagin modificant de mica en mica amb nocturnitat i traïdoria."