Jordi Bruno

Càrrec: 
Coordinador de Recerca Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya

Darreres aportacions

Jordi Bruno reflexiona en aquest article sobre la sostenibilitat d'un projecte com l'ITER. Les seves aportacions se sumen a les que Joana Díaz va apuntar en aquest article de fa uns dies.