Joaquim Corominas

Càrrec: 
President de l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya