ISGlobal

Jordi Sunyer, Xavier Basagaña, Cathryn Tonne, Mark Nieuwenhuijsen, Mireia Gascon, Natalie Mueller, Ioar Rivas, Manolis Kogevinas, Carolyn Daher, Ariadna Curto, Silvia Borràs, Mònica Ubalde i Matilda van den Bosch.

Càrrec: 
Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal

Darreres aportacions

Els diversos estudis que hem anat publicant des de fa més d’una dècada ens han permès estimar la magnitud de l’impacte de la contaminació atmosfèrica sobre la salut: a Barcelona es produeixen cada any més de 500 morts prematures, més de 2.000 casos de malaltia severa i més de 1.000 casos d’asma infantil. No es tracta d’una simple millora: es tracta d’una emergència de salut humana.