Fundació ENT

Consultoria i innovació ambiental al servei de la societat. Projectes ambientals, publicacions científiques i recerca.

Càrrec: 
Consultora ambiental

Darreres aportacions


"Un dels àmbits del malbaratament alimentari que ha estat poc analitzat són els productes de pesca. A Catalunya l’any 2021 el consum de productes de pesca va ser de 25,74 kg/persona/any (MAPA, 2021), superior a la mitjana espanyola i a l’europea"