Francesco Benincasa, Pierre-Antoine Bretonnière, Alicia Sánchez, Marta Terrado i Francisco J. Doblas-Reyes

Francesco Benincasa1, Pierre-Antoine Bretonnière1, Alicia Sánchez1, Marta Terrado1 i Francisco J. Doblas-Reyes1,2 - 1 Departament de Ciències de la Terra, Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Barcelona, Spain / 2 Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), Barcelona, Spain

Càrrec: 
Investigadors del Barcelona Supercomputing Center i ICREA

Darreres aportacions

Més que mai al llarg de la història de les Ciències en general, i de les Ciències de la Terra en particular, els investigadors s'enfronten avui en dia al problema de tractar enormes quantitats de dades heterogènies que creixen contínuament a un ritme gairebé exponencial. Això fa del seu processament i disseminació amb mètodes convencionals tot un repte.